The Imp

Về nhân vật “The Imp”, wiki có đoạn: “Tyrion Lannister, dù thừa hưởng tài năng về chính trị của ông bố (Tywin Lannister) nhưng lại ít nhận được sự tôn trọng trong gia đình bời cái hình dáng dị dạng, cái lưỡi sắc sảo, lối sống trụy lạc, và nhất là vì cái chết của bà mẹ khi sinh ra Tyrion. Tyrion, dù nhẫn tâm đối với kẻ thù, nhưng lại thể hiện mối thương cảm sâu sắc đối với những người bị ruồng bỏ hoặc bị đối xử bất công.”

Nói chung là qua phần một với 4 tập đầu phần 2 (nhất là tập 4 – lúc Tyrion đỡ Sansa ra khỏi trò điên rồ của thằng vua trẻ con Joffrey), nhiều người sẽ dành thiện cảm cho nhân vật này.